คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

“สอบซ่อมประมวลความรู้” (แก้ไขล่าสุด วันที่ 5 เมษายน 2557)

 ประกาศ !!  2 เรื่องสำคัญ ดังนี้ ..  ณ วันที่  5 เมษายน 2557 1.) ขอเชิญเพื่อนบริหารการศึกษา รุ่น 15 นครราชสีมาทุกท่าน ประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมประมวลฯ 2.) กำหนดสอบซ่อมประมวลฯ  ในวันที่ 29-30 เมษายน 2557  เวลา 17.00-20.00 น.           … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“ปัจฉิมนิเทศ” (แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.)

  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต >>  (หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ )  คลิกที่นี่  ผู้ประสานงาน  จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์   โทร.  0872572779 บทสรุปจากการประชุม (ฉบับร่าง) 

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย ดร.วิชัย  กันหาชน  Download คลิกที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6116 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 56)

โปรแกรม SPSS for windows  Download  (ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนจึงจะเปิดไฟล์ได้) ไฟล์งานจากอาจารย์สมจิตรา Download   ไฟล์งานจาก รศ.ดร.บุญมี พันธ์ไทย  Download  File1 การออกแบบการวิจัย   งานเดี่ยว  ให้นักศึกษาเขียนเค้าโครงวิจัยคนละ 1 เรื่อง  ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค.56   (เนื้อหาไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมปก) งานกลุ่ม ให้ศึกษางานวิจัยทางด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 เรื่อง นำเสนอเป็นเพาเวอร์พอย จำนวน 6 เฟรม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6134 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 56 เวลา 23.04 น.)

เอกสารประกอบการสอนของท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ                                                บรรยาย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556  แนวข้อสอบ  >>  คลิกที่นี่          … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6136 (แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 56)

การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา (Resource Management and Education Management) ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน แนวสังเขปกระบวนวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการในการจัดทำ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงิน งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และแนวปฏิบัติของราชการ การทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ Coures Syllabus EDA6123 การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา>> คลิกที่นี่ การเงินสถานศึกษา อ.ยุพดี ดีอินทร์ วิทยากรภายนอก (6 ก.พ.56) >> คลิกที่นี่ balanced_scorecard  >> คลิกที่นี่ หัวข้อรายงานเดี่ยว >> คลิกที่นี่  Power point กิจกรรมที่ 1-8 จังหวัดขอนแก่น >> รอข้อมูล โปรดส่งมาที่  jerasak2(at)hotmail.com … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

EDA 6123 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขล่าสุด 10 ม.ค. 56)

เอกสารประกอบรายวิชา EDA6123>> คลิกที่นี้ Coures Syllabus EDA6123>> คลิกที่นี้  

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

กำหนดวันเวลาลงทะเบียน ป.โท ปี 1

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 โดยชำระผ่านเคาท์เตอร์                            ธนาคารทหารไทย ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2555 เป็นเงิน 25,500 บาท สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ http://www.korat.ru.ac.th/images/Documents/comp%20code%20778.pdf หมายเหตุ ชำระเงินระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2555  ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า  400 บาท               … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6145 นโยบายและการวางแผนฯ (แก้ไขล่าสุด 9 พ.ย. 55)

Coures Syllabus EDA6145 >> คลิกที่นี้  >>> บันทึกการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมของการวางแผน”  โดย ผอ.โกมินทร์  สังคะนอง วิทยากรพิเศษ หมายเหตุ : การบันทึกไฟล์วีดีโอดังกล่าว เป็นการบันทึกสัญญาณที่ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ข่าย  ซึ่งไม่ใช่เป็นไฟล์ต้นฉบับจากสำนักเทคโนฯ (ที่วิทยากรบรรยาย) เนื่องจากการถ่ายทอดสัญญาณมาสู่จังหวัดนครราชสีมามีปัญหาขัดข้องเป็นระยะๆ ทำให้การบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ สามารถบันทึกได้ตามที่สัญญาณถ่ายทอดมา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น