ดาวน์โหลดเอกสาร ป.ตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (แก้ไขล่าสุด 28 ก.ค. 2557)

new  POL4310  พฤติกรรมองค์การ  click  PDF file  click PowerPoint  file (เมื่อเปิดเข้าไปแล้ว  ที่แถบด้านบน คลิกที่ ดาวน์โหลด)

new  POL3316  การบริหารรัฐวิสาหกิจ 

**  หากไม่สามารถโหลดได้  ต้องการไฟล์ทาง e mail  กรุณาส่งแจ้งชื่อ e mail  มาที่  jerasak2@hotmail.com   ผมจะส่งไฟล์ powerpoint ให้ทางอีเมล์ครับ

อาร์ต  โทร. 0872572779    e-mail :  jerasak2@hotmail.com

facebook :  https://www.facebook.com/artjeerasak

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแจ้งจบการศึกษา ขอหนังสือรับรองปริญญา ขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พ.ค. 2557)

new-gifanigif  anigif   แจ้งเพื่อน ๆ รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา  ที่สอบผ่านประมวลฯ  รอบแรก จำนวน  56  คน  ส่งเอกสาร  แจ้งจบและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  >>>  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 1. new แบบขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (ชำระเงินสด) ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ  +  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2  รูป >>  click >> ดาวน์โหลด 
 2. new แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ภาษาไทย และอังกฤษ (ชำระเงินสด)  ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ  click >> ดาวน์โหลด 
 3. new แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติด  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน  1  รูป (ส่งคืนสาขาวิทยบริการฯ เก็บไว้เป็นประวัติ)  click >> ดาวน์โหลด 
 4. newค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต COMP.CODE 778                                                                                   (ชำระผ่านธนาคาร) จำนวน 1,500 บาท   click >> ดาวน์โหลด 
 5. new  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_Graduate.jsp และให้ปริ๊น “ใบยืนยันบันทึกข้อมูล” คือใบที่เป็นตาราง 3 ช่อง ส่งที่สาขาวิทยบริการฯ

การขึ้นทะเบียนปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยกรอกเอกสารคำร้องพร้อมนำส่งแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

1.1 แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
1.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   1,500 บาท
1.1.2 แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป (ส่งคืนสาขาวิทยบริการฯ เก็บไว้เป็นประวัติ)

1.2 แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ใบรับรองสภาฯ) พร้อมรูปถ่ายสวมครุยตามคณะ จำนวน 2 รูป
พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือสำคัญฉบับละ  100 บาท (มหาวิทยาลัยจะออกให้เพียงครั้งเดียว จำนวน 1 ฉบับ เท่านั้น ใบรับรองฉบับนี้เทียบเท่าและใช้แทนปริญญาบัตรได้)

1.3 แบบขอใบรับรองผลการเรียน (Transcript) พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือสำคัญฉบับละ 100 บาท 

2.4 กรอกแบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำที่เว็บไซต์  ที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_Graduate.jsp 

พร้อมแนบซองติดแสตมป์ (ลงทะเบียน 18 บาท หรือ EMS 37 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน

หมายเหตุ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้อง
พร้อมแนบซองติดแสตมป์ (ลงทะเบียน 40 บาท หรือ EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน รวบรวมส่ง  งานปริญญาบัตร ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“สอบซ่อมประมวลความรู้” (แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2557)

icon-new ประกาศ !!  กำหนดสอบประมวลความรู้ฯ (เริ่มพรุ่งนี้)
วันที่ 29-30 เมษายน 2556 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องสอบ 304  สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา # ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนโชคดีในการสอบ ผ่าน ๆๆ ทุกคนครับ

1.) ขอเชิญเพื่อนบริหารการศึกษา รุ่น 15 นครราชสีมาทุกท่าน ประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมประมวลฯ

2.) กำหนดสอบซ่อมประมวลฯ  ในวันที่ 29-30 เมษายน 2557  เวลา 17.00-20.00 น.                ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา  ออกข้อสอบ 2 ข้อ  ดังนี้   (วิชาเอกบังคับ 1 ข้อ วันที่ 29 เมษายน 2557)  และ  (วิชาเอกเลือก 1 ข้อ วันที่ 30 เมษายน 2557)

หลักและวิธีการตอบข้อสอบประมวลฯ  click

เตรียมสอบประมวล โดยครูระดมพล ช่วยชูชาติ  click

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่องกำหนดสอบประมวลความรู้   click                                             ใบชำระเงิน  ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  COMP.CODE 778  click                            หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ  click                                      แนวข้อสอบประมวลความรู้  (ฉบับที่  1)  คลิกที่นี่  click

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  กำหนดลงทะเบียนสอบประมวล            โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารทหารไทย  เป็นเงิน 2,000 บาท  ส่งใบแจ้งการชำระเงิน (สำหรับนักศึกษา) และขอรับใบเสร็จรับเงิน  ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สาขาวิทยบริการฯ  โดยนักศึกษาทุกคนต้องดำเนินการดังนี้

icon-hot2  ด่วนที่สุด  1.  ทำการ Print หน้าเว็บที่แสดงผลการศึกษาทั้งหมด (3 เทอม)  จากระบบ >> http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate  โดยส่งที่สาขาวิทยบริการฯ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันอาทิตย์ที่  19  มกราคม  2557

icon-hot2  2.  ฟังบรรยายสรุปสอบประมวล  ในวันอังคารที่  4  กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 17.00 – 21.00 น.  ณ  สาขาวิทยบริการฯ

icon-hot2  3.  ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารทหารไทย เป็นเงิน 2,000 บาท สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่  http://www.korat.ru.ac.th/images/Documents/comp%20code%20778.pdf   จากนั้นส่งใบแจ้งการชำระเงิน (สำหรับนักศึกษา) และขอรับใบเสร็จรับเงิน ในระหว่าง  วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สาขาวิทยบริการฯ

icon-hot2  4.  กำหนดสอบประมวลฯ  ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 17.00-21.00 น.        ณ  สาขาวิทยบริการฯ   รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง >>  Print หน้าเว็บผลการเรียน 3 เทอม 

 1pramual_eda56 - Copy

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“ปัจฉิมนิเทศ” (แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.)

new-gifhot-kapook2  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต >>  (หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ )  คลิกที่นี่ 

ประกาศปัจฉิม

1510405_10200283233042028_1906854999_n

ผู้ประสานงาน  จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์   โทร.  0872572779

บทสรุปจากการประชุม (ฉบับร่าง) 

บทสรุปจากการประชุม บริการการศึกษา รุ่นที่ 15

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย ดร.วิชัย  กันหาชน  Download คลิกที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6116 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 56)

icon-newโปรแกรม SPSS for windows  Download  (ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนจึงจะเปิดไฟล์ได้)

ไฟล์งานจากอาจารย์สมจิตรา Download   new

ไฟล์งานจาก รศ.ดร.บุญมี พันธ์ไทย  Download  File1 การออกแบบการวิจัย   new

 1. งานเดี่ยว  ให้นักศึกษาเขียนเค้าโครงวิจัยคนละ 1 เรื่อง  ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค.56   (เนื้อหาไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมปก)
 2. งานกลุ่ม ให้ศึกษางานวิจัยทางด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 เรื่อง นำเสนอเป็นเพาเวอร์พอย จำนวน 6 เฟรม
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6134 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 56 เวลา 23.04 น.)

เอกสารประกอบการสอนของท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ                                                บรรยาย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556

new แนวข้อสอบ  >>  คลิกที่นี่                                                                                                                 new การประกันคุณภาพ, สถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล >>  File1,  File2

1. การประกันคุณภาพ คลิกที่นี่
 2. การประเมินคุณภาพ   รอบสาม (18 มีค.56)(ปรับปรุงล่าสุด) คลิกที่นี่ 
 3. ความหมายของคุณภาพ คลิกที่นี่ 
 4. ประเมินภายนอกปฐมวัย(ปรับปรุงล่าสุด) คลิกที่นี่

 
 1. จังหวัดขอนแก่น >>  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คลิกที่นี่                                                                  >>  หลักธรรมสำหรับเด็กไทย (กลุ่มที่12)  คลิกที่นี่                                         _____________________________________________________
 2. จังหวัดสุโขทัย >>   โปรดส่งมาที่    jerasak2@hotmail.com                     _____________________________________________________
 3. จังหวัดนครราชสีมา >>  New_icons_07 ปัญหานักเรียนตีกัน (กลุ่ม 10)  คลิกที่นี่                           _____________________________________________________
 4. จังหวัดศรีสะเกษ >>  โปรดส่งมาที่    jerasak2@hotmail.com              _____________________________________________________
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6136 (แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 56)

การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา
(Resource Management and Education Management)
ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน

แนวสังเขปกระบวนวิชา

ศึกษาหลักการ วิธีการในการจัดทำ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงิน
งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
และแนวปฏิบัติของราชการ การทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

new-gif Power point กิจกรรมที่ 1-8

 1. จังหวัดขอนแก่น >> รอข้อมูล โปรดส่งมาที่  jerasak2(at)hotmail.com
 2. จังหวัดสุโขทัย >>  New_icons_07 e-Budgeting คลิกที่นี่
 3. จังหวัดนครราชสีมา >> New_icons_071. SBM คลิกที่นี่   2. SBM-RBM คลิกที่นี่   New_icons_073. PBBคลิกที่นี่
 4. จังหวัดศรีสะเกษ >> New_icons_07 Balanced Scorecard (BSC) >> คลิกที่นี่
โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

EDA 6123 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขล่าสุด 10 ม.ค. 56)

เอกสารประกอบรายวิชา EDA6123>> คลิกที่นี้

Coures Syllabus EDA6123>> คลิกที่นี้  

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น