การแจ้งจบการศึกษา ขอหนังสือรับรองปริญญา ขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พ.ค. 2557)

new-gifanigif  anigif   แจ้งเพื่อน ๆ รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา  ที่สอบผ่านประมวลฯ  รอบแรก จำนวน  56  คน  ส่งเอกสาร  แจ้งจบและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  >>>  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

  1. new แบบขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (ชำระเงินสด) ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ  +  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2  รูป >>  click >> ดาวน์โหลด 
  2. new แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ภาษาไทย และอังกฤษ (ชำระเงินสด)  ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ  click >> ดาวน์โหลด 
  3. new แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติด  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด  2  นิ้ว จำนวน  1  รูป (ส่งคืนสาขาวิทยบริการฯ เก็บไว้เป็นประวัติ)  click >> ดาวน์โหลด 
  4. newค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต COMP.CODE 778                                                                                   (ชำระผ่านธนาคาร) จำนวน 1,500 บาท   click >> ดาวน์โหลด 
  5. new  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_Graduate.jsp และให้ปริ๊น “ใบยืนยันบันทึกข้อมูล” คือใบที่เป็นตาราง 3 ช่อง ส่งที่สาขาวิทยบริการฯ

การขึ้นทะเบียนปริญญา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยกรอกเอกสารคำร้องพร้อมนำส่งแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้

1.1 แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
1.1.1 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ   1,500 บาท
1.1.2 แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป (ส่งคืนสาขาวิทยบริการฯ เก็บไว้เป็นประวัติ)

1.2 แบบยื่นคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ใบรับรองสภาฯ) พร้อมรูปถ่ายสวมครุยตามคณะ จำนวน 2 รูป
พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือสำคัญฉบับละ  100 บาท (มหาวิทยาลัยจะออกให้เพียงครั้งเดียว จำนวน 1 ฉบับ เท่านั้น ใบรับรองฉบับนี้เทียบเท่าและใช้แทนปริญญาบัตรได้)

1.3 แบบขอใบรับรองผลการเรียน (Transcript) พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือสำคัญฉบับละ 100 บาท 

2.4 กรอกแบบสำรวจภาวการณ์มีงานทำที่เว็บไซต์  ที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_Graduate.jsp 

พร้อมแนบซองติดแสตมป์ (ลงทะเบียน 18 บาท หรือ EMS 37 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน

หมายเหตุ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา แต่มีความประสงค์ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้เขียนคำร้อง
พร้อมแนบซองติดแสตมป์ (ลงทะเบียน 40 บาท หรือ EMS 70 บาท) และเขียนที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจน รวบรวมส่ง  งานปริญญาบัตร ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   

Advertisements

เกี่ยวกับ koratru15

บริหารการศึกษา รุ่น15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ นครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s