คลังเก็บผู้เขียน: koratru15

เกี่ยวกับ koratru15

บริหารการศึกษา รุ่น15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร ป.ตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (แก้ไขล่าสุด 28 ก.ค. 2557)

  POL4310  พฤติกรรมองค์การ    PDF file   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแจ้งจบการศึกษา ขอหนังสือรับรองปริญญา ขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พ.ค. 2557)

     แจ้งเพื่อน ๆ รามคำแหง สาขาวิทยบริกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“สอบซ่อมประมวลความรู้” (แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2557)

 ประกาศ !!  กำหนดสอบประมวลความรู้ฯ (เริ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“ปัจฉิมนิเทศ” (แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.)

  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต >>  (หน … อ่านเพิ่มเติม

รูปภาพ | Posted on | ใส่ความเห็น

EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6116 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 56)

โปรแกรม SPSS for windows  Download  (ต้อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6134 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 56 เวลา 23.04 น.)

เอกสารประกอบการสอนของท่าน รองศาสตราจารย์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6136 (แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 56)

การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

EDA 6123 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขล่าสุด 10 ม.ค. 56)

เอกสารประกอบรายวิชา EDA6123>> คลิก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น