คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ดาวน์โหลดเอกสาร ป.ตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (แก้ไขล่าสุด 28 ก.ค. 2557)

  POL4310  พฤติกรรมองค์การ    PDF file   PowerPoint  file (เมื่อเปิดเข้าไปแล้ว  ที่แถบด้านบน คลิกที่ ดาวน์โหลด)   POL3316  การบริหารรัฐวิสาหกิจ  **  หากไม่สามารถโหลดได้  ต้องการไฟล์ทาง e mail  กรุณาส่งแจ้งชื่อ e mail  มาที่  jerasak2@hotmail.com   ผมจะส่งไฟล์ powerpoint ให้ทางอีเมล์ครับ อาร์ต  โทร. 0872572779    e-mail :  jerasak2@hotmail.com facebook :  https://www.facebook.com/artjeerasak

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแจ้งจบการศึกษา ขอหนังสือรับรองปริญญา ขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พ.ค. 2557)

     แจ้งเพื่อน ๆ รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา  ที่สอบผ่านประมวลฯ  รอบแรก จำนวน  56  คน  ส่งเอกสาร  แจ้งจบและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  >>>  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  แบบขอหนังสือรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา (ชำระเงินสด) ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ  +  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2  รูป >>   >> ดาวน์โหลด   แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ภาษาไทย และอังกฤษ (ชำระเงินสด)  ชำระที่สาขาวิทยบริการฯ   >> ดาวน์โหลด   แบบระเบียนบัณฑิตพร้อมติด  รูปถ่ายชุดครุย  ขนาด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“สอบซ่อมประมวลความรู้” (แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2557)

 ประกาศ !!  กำหนดสอบประมวลความรู้ฯ (เริ่มพรุ่งนี้)วันที่ 29-30 เมษายน 2556 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องสอบ 304  สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา # ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนโชคดีในการสอบ ผ่าน ๆๆ ทุกคนครับ 1.) ขอเชิญเพื่อนบริหารการศึกษา รุ่น 15 นครราชสีมาทุกท่าน ประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมประมวลฯ 2.) กำหนดสอบซ่อมประมวลฯ  ในวันที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“ปัจฉิมนิเทศ” (แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.)

  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต >>  (หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ )  คลิกที่นี่  ผู้ประสานงาน  จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์   โทร.  0872572779 บทสรุปจากการประชุม (ฉบับร่าง) 

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย ดร.วิชัย  กันหาชน  Download คลิกที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6116 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 56)

โปรแกรม SPSS for windows  Download  (ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนจึงจะเปิดไฟล์ได้) ไฟล์งานจากอาจารย์สมจิตรา Download   ไฟล์งานจาก รศ.ดร.บุญมี พันธ์ไทย  Download  File1 การออกแบบการวิจัย   งานเดี่ยว  ให้นักศึกษาเขียนเค้าโครงวิจัยคนละ 1 เรื่อง  ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค.56   (เนื้อหาไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมปก) งานกลุ่ม ให้ศึกษางานวิจัยทางด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 เรื่อง นำเสนอเป็นเพาเวอร์พอย จำนวน 6 เฟรม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6134 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 56 เวลา 23.04 น.)

เอกสารประกอบการสอนของท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ                                                บรรยาย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556  แนวข้อสอบ  >>  คลิกที่นี่          … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6136 (แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 56)

การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา (Resource Management and Education Management) ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน แนวสังเขปกระบวนวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการในการจัดทำ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงิน งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และแนวปฏิบัติของราชการ การทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ Coures Syllabus EDA6123 การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา>> คลิกที่นี่ การเงินสถานศึกษา อ.ยุพดี ดีอินทร์ วิทยากรภายนอก (6 ก.พ.56) >> คลิกที่นี่ balanced_scorecard  >> คลิกที่นี่ หัวข้อรายงานเดี่ยว >> คลิกที่นี่  Power point กิจกรรมที่ 1-8 จังหวัดขอนแก่น >> รอข้อมูล โปรดส่งมาที่  jerasak2(at)hotmail.com … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

EDA 6123 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขล่าสุด 10 ม.ค. 56)

เอกสารประกอบรายวิชา EDA6123>> คลิกที่นี้ Coures Syllabus EDA6123>> คลิกที่นี้  

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น